• Sever #1
 • Zoom+ Views: 791

  Làm tình thăng hoa với em thư ký gợi cảm

  Làm tình thăng hoa với em thư ký gợi cảm, giác được cần có cảm giác thỏa mãn. Đối với sub và Dom, đó là Dom đưa ra lệnh cho Sub, những gì phải được thực hiện, những gì có thể được thực hiện và không bao giờ có thể làm, không phải sub để đáp ứng nhu cầu của riêng mình để yêu cầu Dom. Hơn nữa thuộc tính này không có tuyệt đối, ở trước mặt một người nào đó, ngươi có thể là M, sex korea không thể toàn tâm toàn ý thần phục, nhưng ở trước mặt một người khác, có thể biến thành sub. Tinh thần vâng.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image